به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان ، مدیر کل کتاب خانه های عمومی فارس با اشاره به اینکه در راستای اجرا و ادامه طرح فاصله گذاری اجتماعی،‌کتاب خانه های عمومی اسان تا ۱۹ اردیبهشت ماه همچنان تعطیل خواهد بود، اظهار داشت: این مهم حسب عمل و توصیه های بهداشتی ستاد ملی کرونا ،انجام می شود.

منوچهری پنج شنبه ۴ اردیبهشت در گفت و گو با خبرنگاران گفت: خدمات آموزشی و فرهنگی کتاب خانه های عمومی همچنان بر بستر فضای مجازی، ارائه می شود.

مدیر کل کتاب خانه های عمومی فارس تاکید کرد :مسئولین نهاد کتاب خانه های عمومی پیگیر و درصدد هستند تا با رعایت نکات بهداشتی بار دیگر کتابخانه ها بازگشایی شود و شاهد حضور مراجعان باشیم.

پایان/