به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان، یک قلاده توله خرس قهوه ای ساعتی پیش در برخورد با قطار باری در حوالی تنگ خشک سیوند تلف شد.

استان فارس و مناطق تنگ خشک و تنگ خرسی یکی از مهم ترین زیستگاه های خرس های قهوه ای در ایران است.

خرس قهوه ای از گونه کمیاب خرس ها می باشد که تغییر محیط زیست و دخالت های انسانی در زیستگاه هایشان، این گونه از جانواران را با خطرات جدی روبه رو کرده است.