به گزارش طلوع سیدان، با توجه به برگزاری چندین جلسه در بخشداری سیدان با حضور مسئولین شهر،اصحاب رسانه، پیمانکار و متقاضیان مسکن مهر، برخی از مردم خواستار پیگیری این موضوع شدند.

جلیل اسکندری بخشدار سیدان در گفتگو با ما در رابطه با مسکن مهر سیدان اظهار داشت: علارغم برگزاری چندین جلسه در خصوص مسکن مهر سیدان که در محل بخشداری برگزار شد در آخرین جلسه نماینده قانونی اعضا مسکن مهر توسط متقاضیان انتخاب شدند.

اسکندری با اشاره به اینکه این جلسات با حضور مدیران شهری سیدان، پیمانکار و نمانیده های قانونی برگزار شده است افزود: طبق مصوبه آخرین جلسه تصمیم گرفته شد نماینده های قانونی مردم برای قیمت گذاری زمین مسکن مهر ۳ کارشناس را انتخاب کنند و قیمت نهایی را اعلام کنند.

وی بیان کرد: پس از قیمت گذاری زمین مسکن مهر، پیمانکار نیز با هماهنگی شرکاء نسبت به خرید یا فروش زمین موجود اقدام و سهم هر یک از متقاضیان مسکن مهر را پرداخت می کند.

این مقام مسئول در گفتگو با طلوع سیدان با اعلام وضعیت قرمز کرونا در بخش سیدان گفت:با توجه به شیوع ویروس کرونا و اعلام وضعیت قرمز در شهرستان مرودشت و بخش سیدان که منجر به عدم برگزاری جلسات شد مراحل قیمت گذاری زمین مسکن مهر سیدان انجام نشده است و پیمانکار و شرکاء نیز با توجه به وضعیت کووید ۱۹ هنوز در شهرستان مرودشت حاضر نشدند.

بخشدار سیدان تاکید کرد: اگر از وضعیت قرمز کرونا خارج شویم جلسه ای  تا پایان مرداد ماه با حضور پیمانکار، نماینده های قانونی مردم و مسئولین شهر گرفته می شود که برگزاری این جلسه منوط به سفید شدن وضعیت کرونا ویروس در شهرستان و بخش سیدان است.

پایان/