مژگان وفایی در جلسه تجلیل از خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان اظهار داشت: قشر خبرنگار بدون هیچ چشم داشتی در کار خود استوار است و ماهیت اصلی خود را زیر سوال نمی برد و با تمام توان ادامه می دهد تا به هدف خود برسد.

وفایی تاکید کرد: کم و کاستی در این عرصه بسیار است اما گوش شنوایی برای خبرنگاران نیست و هر سال در حد حرف باقی می ماند.

این فعال رسانه ای بیان کرد: خبرنگار گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات مردم و بلندگویی برای عملکرد مسئولین است اما برخی توقعاتی دارند که خارج از اختیارات خبرنگار است.

وی با تاکید بر جایگاه خبرنگاران عنوان کرد: وظیفه ذاتی خبرنگار نباید زیر سوال برود و تا وقتی که اقدام و عملش به نتیجه نرسد دست بر ندارد.

وفایی عنوان کرد: امروز بیشتر از هر زمان دیگری باید به رسانه بها داده شود چرا که در عصر رسانه قرار داریم.

عضو هیات تحریریه پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان بیان کرد: خبرنگار باید مردم محور باشد نه مسئول محور و بعضاً جانب داری و گاهاً نگاه های سیاسی در برخی رسانه ها کیفیت اخبار را پایین می آورد.

این فعال رسانه ای گفت: فاصله گرفتن از مردم باعث پسرفت رسانه می شود و احترام به فعالیت و کار خبری باید در اولویت جامعه قرار بگیرد.

انتهای پیام/