محمد کاظم زارع در جلسه تجلیل از خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان اظهار داشت: از جامعه امروزی چه مسئول و غیر مسئول انتظار داریم به حقوق خبرنگار احترام بگذارند.

زارع گفت: عدم مطالعه و عدم میل به پیشرفت توسط برخی از رسانه ها باعث شده است سطح کیفی گزارش های شهر و بخش پایین بیاید.

سردبیر پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان تاکید کرد: توقع ما از جامعه امروزی درک خبرنگاران و اهالی رسانه است نه اینکه انتقاد را با تخریب اشتباه در نظر بگیرند و بعضا به مذاق مسئولین خوش نیاید.

این فعال رسانه ای عنوان کرد: تنها روزی که قلم خبرنگار برای دغدغه های خودش می نگارد هفته خبرنگار است.

وی تصریح کرد: در روزهایی که با حجم غیر قابل توجه پیامهای کذب رو به رو هستیم باز هم خبرنگاران با شناسنامه هویتی خود پرچم دار اخبار و تحلیل های صحیح برای جامعه است.

زارع یادآور شد: خبرنگاران به دور از معیشت های زندگی خودش در پی حل معیشت قشرهای مختلف جامعه است و جایگاه قشر خبرنگار باید در عمل شناسانده شود نه در شعار باقی بماند.

انتهای پیام/