محمد رحیمی مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان در جلسه تجلیل از خبرنگاران این مجموعه خبری اظهار داشت:خبرنگار بایستی رسالت خود را حفظ کند نه جایگاه خود را با روابط عمومی اشتباه بگیرد.

رحیمی با تاکید بر اهمیت و رسالت خبر عنوان کرد: خبرنگارانی که در لحظه های سخت خطر را به جان می خرند و اخبار را به گوش مسئولین می رساند بعضاً با تهدیدات و سنگ اندازی های برخی از مسئولین همراه می شود که این تهدیدات منجر به بی مهری مسئول به عرصه خبر می شود.

مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان بیان کرد: مسئول باید وظایف و اختیارات خبرنگار را بداند و جایگاه این قشر را با روابط عمومی خود به اشتباه نگیرد.

اخبار مهندسی شده بازخوردی ندارد و تنها مقام دولتی و مسئول است که برای خود و ان یکاد می خواند

این فعال رسانه ای افزود: عرصه رقابت در رسانه ها به تولید خبر است نه انتقال اخبار مهندسی شده توسط روابط عمومی اداره ها چرا که وظیفه خبرنگار انتشار اخبار مهندسی شده نیست.

وی گفت: انتشار اخبار مهندسی شده و ارسال شده توسط روابط عمومی ها باز خوردی ندارد و تنها مقام دولتی و مسئول است که برای خود و ان یکاد می خواند.

رحیمی بیان کرد: سوء تدبیر و رخوت در مسئولین باعث نگرانی فعالین رسانه شده است.

مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان خطاب به مسئولین شهر بیان کرد: مسئول دانستن خودمان در مقابل مردم از مدیر بودن مهم تر است.

دست به عصا بودن خبرنگاران و محافظه کاری باعث از بین رفتن رسالت خبر می شود

این فعال رسانه ای با اشاره به مردمی بودن رسانه افزود:رسانه باید مردمی باشد و این مهم را در اولویت قرار دهد نه اینکه رسانه سازمان و اداره ها باشد.

وی یادآور شد: مسئولین باید شفافیت و پاسخگو بودن به مردم را در دستور کار خود قرار دهند.

رحیمی تصریح کرد: دست به عصا بودن خبرنگاران و محافظه کاری باعث از بین رفتن رسالت خبر می شود که این مهم باید مورد توجه همه خبرنگاران بخش قرار بگیرد.

مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان با اشاره به پایین آمدن سطح کیفی اخبار در برخی رسانه ها گفت: پایین آمدن سطح کیفی اخبار در رسانه ها به عملکرد این قشر بستگی دارد و معمولا دو نوع رسانه داریم.

برخی از رسانه ها وابستگی دارند و اکثرا خبرنگاران و گزارش نویسان میرزا بنویس هستند

این فعال رسانه ای افزود: نوع اول رسانه ها که وابستگی دارند و اکثراً خبرنگاران و گزارش نویسان میرزا بنویس هستند که این دسته حالشان معلوم است و خوب نمی نویسند و اگر هم بخواهند خوب بنویسند اصلا نمی توانند چرا که تخصص لازم را ندارند.

وی در پایان گفت: دسته دوم رسانه هایی هستند که گزارش نویسان حرفه ای و صاحبان قلم و دارای اصالت هستند که با وجود عدم وابستگی و نبود حمایت های لازم  و بعضاً بی مهری ها و تهدیدات مسئولین باز هم دست از قلم برنداشته و به راه خود ادامه می دهند.

انتهای پیام/