به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان، کلاس های داوری ششم و هفتم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس کمیته داوران کشتی ایران برگزار شد.

در این دوره، سیدعلیرضا موسوی داور مرودشتی توانست درجه ممتاز ملی را کسب کند.

 

 

خبرنگار: محمد رحیمی